TÜRKİYE, ÜÇÜNCÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONUT VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME KONFERANSINA (HABİTAT III) HAZIRLANIYOR

Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı (Habitat III) 2016 yılında Ekvator'da gerçekleştirilecek.

KENTGES Mali Araçlar Komisyonu 1. Toplantısı Gerçekleştirildi

Belediyelerin KENTGES eylemlerini uygulayabilmesi için teknik ve maddi kaynaklar araştırılıyor